OVER ONZE VOORZITTER

 

WIST U DAT ONZE VOORZITTER PETER DE KNEGT BEHALVE COLUMNS OOK BOEKEN SCHRIJFT?

Peter de Knegt publiceerde IN 2005 zijn eerste boek: “Noordkaap revisited”, het dagboek van een onvergetelijke fietstocht naar de Noordkaap, die hij samen met zijn vrouw maakte.

Zijn tweede boek is “OLINKA, een vriendschap die begon in de oorlog”. Het boek vertelt het aangrijpende verhaal van de vriendschap tussen Peters vader, die in de oorlog voor de Duitsers moest werken en Olga, een jonge joodse vrouw uit Praag. Zij verbleef in een concentratiekamp in Hamburg, grenzend aan het werkkamp waar Peters vader was ondergebracht. Deze vriendschap hielp Olga te overleven.

Jaren later ontdekte Peter wat er zich in de oorlogsjaren in de driehoek Rotterdam – Praag-Hamburg afspeelde. Hij sloot vriendschap met Olga’s dochter Hana. Samen gingen zij deel uitmaken van dit waar gebeurde verhaal over een bijzondere vriendschap, die voortduurt in de volgende generatie tot op de dag van vandaag.

Het boek is in het Duits en in het Tsjechisch vertaald.

Op het literaire festival Woordnacht (10 mei, Rotterdam) zal Peter voorlezen uit dit boek (programmadeel Sofa Beranova)

Het onlangs uitgekomen derde boek van Peter de Knegt is getiteld: “De jongste van de achttien doden”. George den Boon (1919-1941) was de jongste van de achttien verzetsstrijders, die op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd en door Jan Campert werden geëerd in zijn beroemde gedicht. George was geboren en getogen in Lekkerkerk, Peters woonplaats, waar slechts weinigen zijn naam kenden. Peter schreef het aangrijpende levensverhaal van George op uit de mond van Tonny, de jongste zus van George. Dankzij dit boek werd op 13 maart jongstleden, 73 jaar na zijn dood, in Lekkerkerk een monument voor George onthuld. Op 4 mei 2014 wordt in het programma Nieuwsuur (22.00 uur Nederland 2) aandacht besteed aan deze bijna vergeten verzetsstrijder.

om alvast een kleine impressie te geven, wat meer info in beeld en geluid.

Afbeelding

http://www.dichtbij.nl/capelle-krimpen/regio/artikel/3424286/verzetsman-george-den-boon-herdacht-in-lekkerkerk.aspx

Advertentie