verslag zomerpodium 18 juni 2011

Door klimatologische omstandigheden (het waaide te hard en het regende) werd het zomerpodium van Ongehoord Rotterdam! dit jaar helaas niet georganiseerd in de Jacobustuin maar weken we uit  naar de centrale bibliotheek van Rotterdam, onze vaste plek.

Ondanks dit uitwijken had het podium een ander karakter dan de ‘normale’ poëziepodia in de bibliotheek. Dit kwam door een aantal dingen. Zo werd voor het eerst samengewerkt met Poetry International.  Door hen werden twee buitenlandse dichters geprogrammeerd.  Er werd tijdens de voordrachten geschilderd en getekend door twee kunstenaars, die de dichters en muzikant in verf en inkt probeerden te vatten. En alle finalisten van de schrijfwedstrijd Writenow!  waren aanwezig om één van hen, Loren Brouwers, aan te moedigen. Zij was één van de geselecteerden op dit podium.

Yi Fong Au trapte het zomerpodium af namens Meander. Deze meander dichter droeg een aantal prachtige beeldende gedichten voor in heldere taal.  De gedichten van Yi Gong Au hebben vaak een filosofische gedachte als basis en vallen op door verschillende stijlmiddelen als alliteraties en binnenrijm.

Daarna was het de beurt aan Milla van der Have. Na een kort Nederlandstalig gedicht  stapte ze over op Engelse gedichten. Haar Engelstalige  gedichten hadden als rode draad het thema ‘empty rooms’. De gedichten die zij voordroeg hadden dan ook titels als de ‘waiting room’ en de ‘fainting room’. In mooi duidelijk Engels droeg zij een reeks voor.

Omdat Rosan  Leonie was verhinderd kwam helemaal uit Groningen haar vervanger in de persoon van Joëlle Smidt. Deze singer-songwriter speelde een aantal van haar eigen liedjes en begeleide zichzelf daarbij op gitaar. De bijzondere zangstem van Joëlle kreeg de volle zaal snel stil. Joëlle’s  stem, die erg deed denken aan de stem van Billy Holiday,  gecombineerd met haar  ijle gitaarspel was een grote verrassing.

        

Na de eerste pauze waren  de twee dichters van Poetry International aan de beurt.  Als eerste was Serhiy  Zhadan.  Deze, in de Oekraïne beroemde dichter, schoot een spervuur van teksten en woorden uit over het publiek.  Zijn gedichten spreken zich uit over de desillusies, de problemen en de ironieën die het gevolg waren van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Voor het publiek waren vertalingen van zijn gedichten aanwezig zodat men kon meelezen.

  

Daarna was Yan Jun uit China aan de beurt. Een grotere tegenstelling in dichters had Poetry International niet kunnen programmeren op het Ongehoord! podium. Waar Serhiy Zhadan zijn luisteraars meeneemt in een wervelwind van woorden en zinnen zo droeg Yan Jun zijn gedichten woord voor woord voor. Bedachtzaam, elk woord wegend. De gedichten met titels als 31 oktober, 14 februari en 30 mei konden op deze manier makkelijk door het publiek in het Nederlands mee worden gelezen. Vooral het gedicht ‘Charta ‘09’ werd met enthousiasme begroet.

Na opnieuw een korte pauze was het dan de beurt aan Loren Brouwers en een deel van de finalisten van Writenow! Loren schrijft toegankelijke persoonlijke poëzie waarbij ze gebruik maakt van beelden en speelt met de taal  waarin ze de toehoorder zo nu en dan op het verkeerde been zet. Loren droeg een aantal nieuwe en oudere gedichten voor. De finalisten van Writenow! waren in de gelegenheid om, mits men dat wilde, ook voor te dragen. Uit de voordrachten van Anne Broeksma, Lars Dorren, Jochum van der Woude; Tiemen Hiemstra, Anne de Bruyckere, Joeri Heegstra, Nic Castle blijkt dat er veel dichterstalent rondloopt in Nederland.

Tot slot was er een open podium waar een ieder die zijn of haar werk wil voordragen de kans krijgt zich voor een publiek te presenteren. Dit keer waren de open podiumdichters: Claire Thomson, Carla Scheepe Belksma, Rieneke Minderman, Helle Aardenberg en Peter de Knegt.

Als uitsmijter speelde Joëlle nog een aantal prachtige liedjes en konden de kunstwerken van Sylvia Overheul en Lizzie Nieuwenhuis worden bewonderd.

En zo eindigde dit zomerpodium dat bijna was verregend toch nog heel zonnig. De 70 aanwezigen kregen een prachtige en poëtische middag voorgeschoteld.

Het volgende Ongehoord! Podium is op zondag 11 september in het Lepelaarplantsoen  te Maassluis.

Het eerstvolgende reguliere Ongehoord! Podium is op 25 september weer op de vertrouwde locatie in de Glazen Zaal van de centrale bibliotheek in Rotterdam.

Voor meer tekeningen van Sylvie Overheul en Lizzy Nieuwenhuis en eventuele informatie van beide kunstenaressen kunt u kijken bij ons fotoverslag van deze dag, u vind deze (binnenkort) onder de rubriek verslagen.


Advertentie