Verslag podium 3 februari 2013

( foto’s volgen)

De nieuwe voorzitter van stichting Ongehoord! opende deze editie van het poëziepodium Ongehoord! met het gedicht De stad van Jan Prins over Rotterdam.

Hannie van der Leqc opende vervolgens het podium als eerste dichter met ritmische gedichten. De meeste van deze gedichten hadden als onderwerp het thema van de Nationale gedichtendag; muziek en poëzie. Maar Hannie liet zien en horen meer in haar mars te hebben. Gedichten over de Watersnoodramp en de actualiteit, gebruik makend van rijm en binnenrijm.

Hierna was het de beurt aan de prozaschrijver John Toxopeus. Op 22 februari verschijnt bij uitgeverij De Brouwerij van hem de verhalenbundel ‘Desnoods met harde hand en andere verhalen’. Beklemmende, soms bizarre verhalen over mensen en hun relaties. John las het verhaal De 7e hemel voor . Dit verhaal over mannen en vrouwen, bewegen en onbegrip kon de toehoorders zeer bekoren.

De muziek van deze zondag werd verzorgd door Bosz de Kler. Bosz speelt accordeon en zingt over het leven in de grote steden.

Hierna was er een kort intermezzo waarin afscheid werd genomen van Hein van den Assem, jarenlang presentator van het poëziepodium Ongehoord Rotterdam! en sinds 2011 voorzitter van de nieuwe stichting. Hein van betrokken bij de oprichting van de werkgroep die Ongehoord Rotterdam! op de kaart zette. Bestuurslid Yvonne Koenderman bedankte hem voor zijn jarenlange inzet en overhandigde hem enige cadeaus namens zijn medebestuursleden.

Na de pauze was het dan de beurt aan de winnaar van de Ongehoord Poëzieprijs 2012 Hervé Deleu. Van het eerste tot het laatste gedicht wist Hervé de zaal te betrekken bij zijn persoonlijke poëzie over vrouwen, de liefde in een mooie cadans en met zijn prachtige Vlaamse tongval. Uiteraard droeg Hervé ook zijn winnend gedicht ‘In de ochtendfile’ voor.

Na de winnaar van de ongehoord! Poëzieprijs 2012 was het de beurt aan de 3e prijs winnaar van die zelfde wedstrijd Sabine Kars. Sabine schuwt de moeilijke onderwerpen niet in haar poëzie. In mooie taal geeft ze aan het onzegbare woorden waarbij ze gebruik maakt van alliteraties en binnenrijm. Al haar gedichten werden door Sabine op een rustige, bijna serene manier, uit het hoofd voorgedragen.

Als dank voor zijn jarenlange inzet voor Ongehoord! was het podium vervolgens aan Hein van den Assem. Zijn gedichten gingen , naar eigen zeggen, van dramatisch naar reflecterend en werden afgesloten door enkele luchtige gedichten waarna hij afsloot met een doordenkertje.

Na de voordracht van Hein speelde Bosz de Kler nog enkele nummers waarna het tijd was voor het open podium. Op dit open podium droegen achtereenvolgens de volgende dichters voor:

Wilma Blanken, Rieneke Minderman, Jelle Ravenstein en Mark Boninsegna.

Advertentie